VESTI

Radionica o biodiverzitetu i terenska poseta preko granica

Copyright: Umweltbundesamt

U ponedeljak, 25. marta, održana je radionica Monitoring metodologija Direktive EU o staništima i njihova primena u Crnoj Gori u saradnji i u prostorijama Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja severnog regiona Crne Gore.

Monitoring biodiverziteta je ključan deo zaštite prirode i biodiverziteta. Ova radionica je razmatrala pravne zahteve, metodološke okvire i relevantne indikatore kako bi se ispunili zahtevi izveštavanja EU Direktiva o prirodi i nadolazećeg Zakona o obnovi prirode.

Radionica je uključila različite zainteresovane strane i stručnjake. Uvid u trenutni monitoring sistem koji se odnosi na Direktivu o staništima u Crnoj Gori pružio je Dragan Roganović iz Agencije za zaštitu životne sredine, dok je EU4Green ekspert Thomas Ellmauer (Umweltbundesamt) predstavio monitoring i izveštavanje prema Direktivi o staništima u Austriji. Ko-lider projekta EU4Green, Laura Hohoff i stručnjakinja za biodiverzitet, Katharina Huchler, govorile su o projektu u celini i specifičnim nadolazećim aktivnostima u vezi sa biodiverzitetom.

Radionicu su pratila dva dana terenskog rada na Skadarskom jezeru u Crnoj Gori i na Bjeshket e Nemuna, Zalli i Rupes na Kosovu. Uključivanjem 15 stručnjaka za biodiverzitet iz različitih oblasti (npr. ptice, ribe, staništa itd.), terenska poseta je osigurala da je metodologija jasna i dosledna među svim stručnjacima. To je pomoglo u eliminisanju potencijalnih nesporazuma u ranoj fazi procesa i smanjenju pristrasnosti uzorkovanja.

Nakon ove aktivnosti, 15 angažovanih eksperata biće sposobno da samostalno sprovedu sledeće faze terenskog rada na biodiverzitetu projekta EU4Green na njihovim pilot lokacijama.

Radni paket EU4Green koji se odnosi na biodiverzitet fokusira se na šest pilot lokacija (po jedna u svakoj ekonomiji) zaštićena  su područja i predstavljaju reprezentativne rečne ekosisteme i njihove poplavne ravni, a mogle bi postati predložene lokacije Natura2000. Aktivnosti ovog radnog paketa fokusirane su na prikupljanje relevantnih podataka za zaštitu prirode na ovim pilot lokacijama, posebno u okviru EU Direktiva o prirodi.