VIJESTI

Radionica o biodiverzitetu i prekogranična terenska posjeta

Copyright: Mak Kapetanović

U ponedjeljak, 25. marta, održana je radninica “Metodologije praćenja EU Direktive o staništima i njihova primjena u Crnoj Gori” u saradnji sa i u prostorijama Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevernog regiona Crne Gore.

Monitoring biodiverziteta je ključan dio zaštite prirode i biološke raznolikosti. Na ovom seminaru detaljno su razrađeni pravni zahtjevi, metodološki okviri i relevantni pokazatelji kako bi se ispunili zahtjevi za izvještavanje prema EU Direktivama o prirodi i nadolazećem Zakonu o obnovi prirode.

Na seminaru su učestvovali različite organizacije i stručnjaci. Dragan Roganović iz Agencije za zaštitu životne sredine pružio je uvid u trenutni sistem praćenja vezan za Direktivu o staništima u Crnoj Gori, dok je stručnjak EU4Green-a Thomas Ellmauer (Agencija za životnu sredinu Austrije) predstavio praćenje i izvještavanje prema Direktivi o staništima u Austriji. Liderka projekta EU4Green Laura Hohoff i stručnjakinja za biodiverzitet Katharina Huchler govorile su o projektu u cjelini i specifičnim nadolazećim aktivnostima vezanim za biodiverzitet.

Nakon seminara uslijedila su dva dana terenskog rada na Skadarskom jezeru u Crnoj Gori i na Bjeshket e Nemuna u Kosovu*. Uključenjem 15 stručnjaka za biodiverzitet iz različitih područja (npr. ptice, ribe, staništa itd.), terenska posjeta osigurala je da razumijevanje metodologije bude jasno i konzistentno među svim stručnjacima. To je pomoglo u eliminaciji mogućih nesporazuma u ranoj fazi procesa i smanjenju pristranosti uzorkovanja.

Nakon ove aktivnosti, 15 angažiranih stručnjaka bit će sposobno provesti sljedeće faze terenskog rada na biodiverzitetu EU4Green-a na svojim pilot lokacijama neovisno.

Radni paket EU4Green-a povezan s biodiverzitetom usredotočen je na šest pilot lokacija (po jedna u svakoj ekonomiji) koje su zaštićena područja, koje bi mogle postati predložene kao Natura2000 lokacije, i koje su domaćini reprezentativnim rijekama ekosustava i njihovih poplavnih područja. Aktivnosti radnog paketa usmjerene su na prikupljanje relevantnih podataka za zaštitu prirode na ovim pilot lokacijama, posebno u skladu s Direktivama EU o prirodi.