VESTI

UNAPREĐENJE ZELENOG OBRAZOVANJA I RAZVOJA VEŠTINA NA ZAPADNOM BALKANU

Copyright: Umweltbundesamt

U trenutnom traganju za održivim razvojem na Zapadnom Balkanu, EU4Green ostaje posvećen oblikovanju zelenije budućnosti kroz svoje obrazovne inicijative. Obrazovne aktivnosti su neprimetno usklađene sa Zelenom agendom Evropske komisije za Zapadni Balkan. Inicijativa ima za cilj da premosti jaz između politike i implementacije operacionalizacijom zelenog obrazovanja na osnovu novonastalih potreba za obrazovanjem i obukom koje su navedene u Zelenoj agendi.

Značajno dostignuće u okviru EU4Green obrazovnih akcija je uspešan završetak „Izveštaja o kompetencijama potrebnim za zelenu transformaciju“ do kraja 2023. Ova prekretnica zajedničkog rada između EU4Green i World University Service, odražava kulminaciju Austrije kao zainteresovane strane za procenu potreba tokom Regionalne edukativne radionice i opsežnog sekundarnog istraživanja.

Rešavanje nedostataka u veštinama

Zainteresovana strana istakla je ključni nedostatak u obuci i sertifikaciji operatera gradskih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (UWWTP). Da bi se rešio ovaj jaz, EU4Green podržava privrede da uspostave profesionalnu obuku za osoblje UWWTP. Ova inicijativa je u skladu sa jasnim planovima ekonomija Zapadnog Balkana za implementaciju Direktive o tretmanu gradskih otpadnih voda (91/271/EC).

Holistički portfolio za učenje

Prepoznajući važnost kontinuiranog učenja, EU4Green naglašava portfelje doživotnog učenja. Ovi portfelji imaju za cilj da uspostave zajedničko razumevanje zelene terminologije i obezbede specijalizovane module za učenje usklađene sa tematskim stubovima EU4Green-a, kao što su npr. zelena tranzicija, cirkularna ekonomija.

Mikrokrediti za ciljno učenje

Kao odgovor na hitnu potrebu za ekološkim praksama, EU4Green istražuje razvoj portfelja za razvoj kapaciteta mikrokreditnih kapaciteta u gore navedenim oblastima. Mikrokrediti nude personalizovano iskustvo učenja na zahtev, omogućavajući pojedincima da brzo steknu ciljano znanje. Ovaj pristup je u suprotnosti sa dugim vremenskim okvirima povezanim sa tradicionalnim diplomama.

Umrežavanje i saradnja

EU4Green-ove aktivnosti umrežavanja sa organizacijama kao što su Evropska fondacija za obuku (ETF), ERISEE i UNICEF imaju za cilj da podstiču kontinuirani dijalog i identifikuju sinergije u obrazovnim aktivnostima. Planirani budući angažmani uključuju razgovore o radu u vezi sa mikrokreditima i projektima sa obrazovnim institucijama do završetka projekta 2025. godine.

Saradnja sa nevladinim organizacijama, uključujući Build Green Group u Albaniji, igra ključnu ulogu u strategiji EU4Green. Planirana prateća radionica sa nevladinim organizacijama 2024. će prikupiti različite perspektive o izgradnji kapaciteta, uključujući uvide u aktuelne inicijative u regionu WB6.

Posvećenost EU4Green-a unapređenju održivog obrazovanja ostaje nepokolebljiva. Projekat nastavlja da se razvija, doprinoseći zelenijoj i ekološki svesnijoj budućnosti Zapadnog Balkana.

Važni linkovi:

https://wus-austria.org/

https://www.umweltbundesamt.at/