VIJESTI

PROMOVISANJE ZELENOG OBRAZOVANJA I RAZVOJA VJEŠTINA NA ZAPADNOM BALKANU

Copyright: Umweltbundesamt

U trenutnoj potrazi za održivim razvojem na Zapadnom Balkanu, EU4Green ostaje posvećen oblikovanju zelenije budućnosti kroz svoje obrazovne inicijative. Obrazovne aktivnosti su neprimjetno usklađene sa Zelenom agendom Evropske komisije za zapadni Balkan. Inicijativa ima za cilj da premosti jaz između politike i implementacije operacionalizacijom zelenog obrazovanja zasnovanog na novim potrebama za obrazovanjem i obukom navedenim u Zelenoj agendi.
Značajno postignuće u okviru EU4Green obrazovnih akcija je uspješan završetak „Izvještaja o kompetencijama potrebnim za zelenu transformaciju“ do kraja 2023. godine. Ova prekretnica zajedničkog rada EU4Green-a i Svjetske univerzitetske službe, odražava kulminaciju Austrije kao dionika za procjenu potreba tokom Regionalne obrazovne radionice i opsežnog sekundarnog istraživanja.

Rješavanje nedostataka u vještinama

Zainteresovana strana je istakla ključnu prazninu u obuci i certifikaciji operatera postrojenja za prečišćavanje gradskih otpadnih voda (UWWTP). Kako bi se riješio ovaj jaz, EU4Green podržava preduzeća da uspostave profesionalnu obuku za osoblje UWWTP. Ova inicijativa je u skladu sa jasnim planovima ekonomija Zapadnog Balkana za implementaciju Direktive o tretmanu gradskih otpadnih voda (91/271/EC).

Holistički portfolio učenja

Prepoznajući važnost kontinuiranog učenja, EU4Green naglašava portfelje cjeloživotnog učenja. Ovi portfelji imaju za cilj uspostaviti zajedničko razumijevanje zelene terminologije i pružiti specijalizovane module učenja usklađene s tematskim stubovima EU4Green, kao što su zelena tranzicija, cirkularna ekonomija.

Mikrokrediti za ciljano učenje

Kao odgovor na hitnu potrebu za zelenim praksama, EU4Green istražuje razvoj portfelja za izgradnju mikrokreditnih kapaciteta u gore navedenim oblastima. Mikrokrediti nude personalizirano iskustvo učenja na zahtjev, omogućavajući pojedincima da brzo steknu ciljano znanje. Ovaj pristup je u suprotnosti sa dugim vremenskim okvirima povezanim sa tradicionalnim diplomama.

Umrežavanje i saradnja

EU4Green-ove aktivnosti umrežavanja sa organizacijama kao što su Evropska fondacija za obuku (ETF), ERISEE i UNICEF imaju za cilj podsticanje kontinuiranog dijaloga i identifikovanje sinergije u obrazovnim aktivnostima. Planirani budući angažmani uključuju razgovore o radu u vezi sa mikrokreditima i projektima sa obrazovnim institucijama do kraja projekta 2025. godine.
Saradnja sa nevladinim organizacijama, uključujući Build Green Group u Albaniji, igra ključnu ulogu u strategiji EU4Green. Planirana prateća radionica sa nevladinim organizacijama u 2024. će prikupiti različite perspektive o izgradnji kapaciteta, uključujući uvid u trenutne inicijative u regionu WB6.
Posvećenost EU4Green-a unapređenju održivog obrazovanja ostaje nepokolebljiva. Projekat nastavlja da se razvija, doprinoseći zelenijoj i ekološki svjesnijoj budućnosti Zapadnog Balkana.

Važni linkovi:

https://wus-austria.org/

https://www.umweltbundesamt.at/