VESTI

Vlada Crne Gore je odobrila novi Zakon o Upravljanju otpadom

Copyright: Umweltbundesamt

Vlada Crne Gore je odobrila novi Zakon o Upravljanju otpadom nakon ocene usklađenosti sa direktivama Evropske unije uz podršku austrijskih stručnjaka za upravljanje otpadom. Provera usklađenosti je omogućena kroz projekat EU4Green, koji podržava sprovođenje Zelene Agende za Zapadni Balkan. Odobrenje crnogorskog zakona predstavlja značajan korak Crne Gore ka zaštiti životne sredine i održivosti.

Na osnovu informacija i preporuka austrijskih stručnjaka dobijenih tokom sprovedene provere usklađenosti zakona, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore je preduzelo korake u izradi Zakona, a zatim ga predstavilo Vladi na odobrenje. Na sednici održanoj 3. oktobra, Vlada je odobrila Nacrt zakona o upravljanju otpadom.

Tom prilikom, ministarka Ana Novaković Đurović je izjavila: „Ovo je najvažniji zakon u oblasti zaštite životne sredine. Implementacija ovog zakona može trajno promeniti ekološki pejzaž Crne Gore na pozitivan način. Značajna novina predviđena zakonom je zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa debljine zida od 15 do 50 mikrona na mestima prodaje robe ili proizvoda.“

Dodala je da će biti uspostavljena inspekcija na državnom nivou, čiji će primarni zadatak biti nadgledanje sprovođenja planova za upravljanje otpadom lokalnih opština. Razlozi za ovako zakonodavno rešenje su, pre svega, neefikasnost opštinskih inspekcija i nadzora komunalne policije.

Kao treći ključni element predloženih izmena, ministarka Ekologije je spomenula Program proširene odgovornosti proizvođača. Proširena odgovornost proizvođača znači da uvoznici i proizvođači u Crnoj Gori imaju organizacionu i finansijsku odgovornost za upravljanje otpadom koji nastaje kao posledica njihovih proizvoda kada postanu otpad.

PRIBLIŽAVANJE EKOLOŠKIM STANDARDIMA EU

Kandidati za članstvo u EU moraju usvojiti pravila i propise EU kao nacionalne zakone, direktive treba da budu usvojene u nacionalnom zakonodavstvu. Preliminarna provera usklađenosti sa odgovarajućim zakonodavstvom EU pomaže zemljama da izbegnu probleme nakon pristupanja, koji bi mogli da se pojave usled netačno usvajanog zakonodavstva.

Provera usklađenosti u Crnoj Gori pokazala je da su mnoge odredbe EU propisa o otpadu potpuno usvojene u crnogorskom nacionalnom zakonodavstvu. Za odredbe koje nisu bile potpuno usvojene, austrijski stručnjaci su dali preporuke kako da se  potpuno usklade sa zakonodavstvom EU o otpadu.

PRETVARANJE IZAZOVA U PRILIKE

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji teži postizanju ekološke održivosti i socijalno-ekonomske transformacije. Uključuje prelazak na niskougljeničku ekonomiju, promociju obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biodiverziteta. Takođe se naglašava socijalna pravičnost, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje kako bi se izgradio otporan i pravičan svet za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u tranziciji ka modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansiraju ga Evropska unija i Vlada Austrije, a podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju u zelenom preobražaju njihovih ekonomija. EU4Green sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći ka održivoj i prosperitetnoj budućnosti regiona.