VIJESTI

Vlada Crne Gore usvojila prijedlog novog Zakona o upravljanju otpadom

Copyright: Umweltbundesamt

Crnogorska vlada usvojila je novi prijedlog Zakona o Upravljanju Otpadom nakon ocjene usklađenosti s EU smjernicama od strane austrijskih stručnjaka za upravljanje otpadom. Provjera usklađenosti omogućena je projektom EU4Green koji podržava implementaciju Zelene agende za Zapadni Balkan. Usvajanje zakona označava značajan korak u Crnoj Gori prema zaštiti okoliša i održivosti te u okviru tog projekta.

Na temelju preporuka austrijskih stručnjaka unutar obavljene provjere usklađenosti, Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore poduzelo je sljedeće korake u izradi zakona i dostavilo ga vladi na usvajanje. Na sjednici 3. oktobra, vlada je usvojila Nacrt Zakona o Upravljanju Otpadom.

Povodom ovoga, ministarka Ana Novaković Đurović izjavila je: “Ovo je najvažniji zakon u oblasti zaštite životne sredine. Primjena ovog zakona može trajno pozitivno promijeniti ekološko lice Crne Gore. Važna novina predviđena zakonom je zabrana upotrebe laganih plastičnih kesa za nošenje, debljine zida od 15 do 50 mikrona, na prodajnom mjestu robe ili proizvoda.

Formiraće se inspekcija na nivou države, čiji će osnovni zadatak biti da vrši kontrolu implementacije lokalnih planova upravljanja komunalnim otpadom. Razlozi za ovakvo zakonsko rješenje su prije svega neefikasnost nadzora komunalne inspekcije i komunalne policije.”

Kao treću ključnu stvar predloženih izmjena ministarka ekologije je navela Program proširene odgovornosti proizvođača. Pod proširenom odgovornošću se podrazumijeva da uvoznici i proizvođači u Crnoj Gori imaju cjelokupnu i organizacionu i finansijsku odgovornost da kad pomenuti proizvodi postanu otpad, da ga zbrinu.

Bliskiji evropskim ekološkim standardima

Kandidatske zemlje za članstvo u EU moraju usvojiti EU pravila i propise kao nacionalno zakonodavstvo, a direktive trebaju biti transponirane u nacionalno zakonodavstvo. Preliminarna provjera usklađenosti s odgovarajućim EU zakonodavstvom pomaže zemljama da izbjegnu probleme nakon pristupanja koji bi mogli nastati zbog neispravno transponiranih zakona.

Provjera usklađenosti u Crnoj Gori pokazala je da su mnoge odredbe EU zakonodavstva o otpadu u potpunosti transponirane u crnogorsko nacionalno zakonodavstvo. Za odredbe koje to nisu bile u potpunosti, austrijski stručnjaci pružili su preporuke za potpunu usklađenost s EU zakonodavstvom.

OD IZAZOVA DO PRILIKA

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji teži postizanju ekološke održivosti i društveno-ekonomske transformacije. Uključuje prelazak na niskougljeničku ekonomiju, promociju obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biološke raznolikosti. Također se ističe društvena pravda, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje kako bi se izgradio otporan i pravedan budući razvoj za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njihovom prelasku prema modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansira ga Evropska unija i austrijska vlada, a EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u zelenom razvoju njihovih ekonomija u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima, te u poboljšanju praćenja i izvještavanja. Projekat sprovodi Agencija za zaštitu okoline Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i EU delegacijama na Zapadnom Balkanu, te teži ka održivoj i prosperitetnoj budućnosti za region.

Linkovi:

www.gov.me/clanak/vlada-utvrdila-predlog-zakona-o-upravljanju-otpadom

www.umweltbundesamt.at

www.bmk.gv.at/en.html

www.eeas.europa.eu/montenegro/european-union-and-montenegro_en?s=225