VESTI

Obeležavanje zelenih dostignuća: #UspeliSmo kampanja projekta EU4Green na Zapadnom Balkanu

Copyright: Umweltbundesamt

Kao deo našeg angažmana za transparentnost i uključivanje javnosti, sa zadovoljstvom predstavljamo kampanju #UspeliSmo, sa ciljem da istaknemo dostignuća EU4Green u Zapadnom Balkanu. Kroz ovu inicijativu, želimo da proslavimo konkretna ekološka dostignuća, podstičući optimizam među građanima i promovišući odgovornost u upravljanju.

Dostignuća:

Kampanja #UspeliSmo služi kao platforma za prikazivanje regionalnih i lokalnih dostignuća EU4Green-a dok uspešno sprovode mere i reforme u skladu sa direktivama Zelene agende. Fokusirajući se na konkretne akcije, poput finalizacije ekoloških strategija i istraživanja kapaciteta za laboratorijska ispitivanja u oblasti životne sredine na Zapadnom Balkanu, cilj nam je da pokažemo pozitivan uticaj zajedničkih napora na životnu sredinu i društvo.

Promovisanje saradnje:

Kampanja #UspeliSmo takođe ima za cilj da olakša saradnju i razmenu znanja među zainteresovanim stranama, uključujući Delegaciju Evropske unije i nacionalne vlade. Prikazivanjem najboljih praksi i uspešnih inicijativa, možemo inspirisati druge ekonomije da repliciraju i prilagode uspešne strategije, što na kraju vodi napretku ka zajedničkim ciljevima u oblasti životne sredine širom regiona.

Dok proslavljamo dostignuća istaknuta u kampanji #UspeliSmo, prepoznajemo da je naš posao daleko od završenog. Nastavljamo da podržavamo lokalne vlade u njihovim naporima za promociju ekološke održivosti i rešavanje hitnih izazova. Kroz nastavak saradnje i angažovanja, možemo izgraditi svetliju, zeleniju i održiviju budućnost za sve ekonomije građana Zapadnog Balkana.