LAJME

Festimi i Progresit të Gjelbër: Fushata #WeDidIt Pikat kryesore të projektit EU4Green në Ballkanin Perëndimor

Copyright: Umweltbundesamt

Si pjesë e angazhimit tonë ndaj transparencës dhe angazhimit publik, ne jemi të lumtur për të prezantuar fushatën #WeDidIt, që synon të nxjerrë në pah arritjet e EU4Green në Ballkanin Perëndimor. Nëpërmjet kësaj nisme, ne kërkojmë të festojmë suksese të prekshme mjedisore, duke nxitur optimizmin tek qytetarët duke promovuar llogaridhënien në qeverisje.

Theksimi i arritjeve:

Fushata #WeDidIt shërben si një platformë për të shfaqur arritjet e arritjeve rajonale dhe lokale të EU4Green ndërsa zbatojnë me sukses masat dhe reformat sipas direktivave të Axhendës së Gjelbër. Duke u fokusuar në veprime konkrete, si finalizimi i strategjive mjedisore dhe eksplorimi i kapaciteteve laboratorike mjedisore në Ballkanin Perëndimor, ne synojmë të demonstrojmë ndikimin pozitiv të përpjekjeve bashkëpunuese në mjedis dhe shoqëri.

Promovimi i Bashkëpunimit:

Fushata #WeDidIt synon gjithashtu të lehtësojë bashkëpunimin dhe ndarjen e njohurive midis palëve të interesuara, duke përfshirë Delegacionin e Bashkimit Evropian dhe qeveritë kombëtare. Duke shfaqur praktikat më të mira dhe iniciativat e suksesshme, ne mund të frymëzojmë ekonomitë e tjera për të përsëritur dhe përshtatur strategji të suksesshme, duke nxitur përfundimisht përparimin drejt qëllimeve të përbashkëta mjedisore në të gjithë rajonin.

Teksa festojmë arritjet e theksuara në fushatën #WeDidIt, ne e kuptojmë se puna jonë nuk ka përfunduar. Duke ecur përpara, ne mbetemi të përkushtuar për të mbështetur qeveritë vendore në përpjekjet e tyre për të promovuar qëndrueshmërinë mjedisore dhe për të adresuar sfidat urgjente. Nëpërmjet bashkëpunimit dhe angazhimit të vazhdueshëm, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të ndritshme, më të gjelbër dhe më të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e ekonomive të Ballkanit Perëndimor.