VESTI

Onlajn radionica o AEI i monitoringu u Crnoj Gori

Copyright: Umweltbundesamt

Uz eksperte iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore, eksperti EU4Green-a su pružili više informacija o Zelenoj agendi za Zapadni Balkan (GAWB) i o EU4Green-u, koje su povezane sa AEI-jima u fokusu projekta i koracima koji treba da budu preduzeti u narednom periodu.

Program radionice se oslanja na rezultate regionalne AEI radionice koja je održana u septembru 2023. godine u Tirani, ali i na druge prethodne aktivnosti EU4Green-a, kao što su regionalna onlajn radionica o indikatoru Bruto bilans hraniva i vebinar o poljoprivredi visoke prirodne vrednosti održan u februaru 2024. godine.

Eksperti EU4Green-a su bili u mogućnosti da podele i objasne metode na odabranim AEI-jima, izračunavanje i procenu iz EU i zemalja članica EU, kao i da podele izveštaje koji mogu služiti kao vrsta smernica za crnogorske stručnjake koji će prikupljati podatke tokom narednih nekoliko meseci. Prikupljanje podataka, koji će naknadno biti analizirani i uključeni u relevantno izveštavanje u budućnosti, važan je korak u implementaciji GAWB-a u svakoj ekonomiji.

Tokom radionice, razmatrani su dostupni podaci i podaci koji će biti prikupljeni, osiguravajući da sledeći koraci u prikupljanju podataka mogu biti izvedeni što efikasnije. Između ostalog, tema radionice bila je i EEA pristup poljoprivredi visoke prirodne vrednosti u Crnoj Gori, a eksperti su pozvani da učestvuju na EEA vebinaru u maju 2024. godine, u vezi sa podacima o korišćenju zemljišta.

Cilj postignutog dogovora je da faza prikupljanja podataka bude završena u jesen u svih šest ekonomija, što će omogućiti ekspertima za održivu poljoprivredu na projektu da započnu sledeću fazu stuba projekta.