VESTI

Monitoring i prilagođavanje klimatskim promenama u poljoprivredi

Copyright: Irida Haxhi

Radionica EU4Green o Agro-ekološkim pokazateljima i održivoj upotrebi vode u poljoprivredi održana je 20. i 21. septembra u Tirani.

Poljoprivredne prakse imaju direktne i indirektne efekte na zemljište, klimu, vazduh, biodiverzitet i vodu. Akcioni plan za sprovođenje Zelene agende za Zapadni Balkan ističe, između ostalog, potrebu da se uspostave osnovne linije koje ilustruju odnose između poljoprivrede i životne sredine, zasnovane na čvrstim podacima i dokazima.

Praćenje putem Agro-ekoloških indikatora pomaže da se pokaže napredak i razvoj politike u ovoj oblasti Zelene Agende. EU4Green naglašava važnost Agro-ekoloških indikatora (AEI) i podržava korisnike u popunjavanju praznina u podacima, razvojem metodoloških poboljšanja, kao i umrežavanjem i izgradnjom institucionalnih kapaciteta kako bi se poboljšala situacija sa podacima.

Na EU4Green radionici u Tirani, predstavnici ministarstava poljoprivrede iz Zapadnog Balkana i drugih poljoprivrednih i ekoloških institucija su se okupili da bi razgovarali o mogućem i neophodnom razvoju i poboljšanju AEI kako bi bolje pratili napredak i napore sprovođenja Zelene Agende. Ali i kako bi služili drugim političkim svrhama u vezi sa poljoprivredno-ekološkim aspektima, kao što je evaluacija programa ruralnog razvoja (IPARD programa) u regionu Zapadnog Balkana.

Mere održive upotrebe i skladištenja vode

Još jedna ključna tema EU4Green radionice u Tirani bila je prilagođavanje klimatskim promenama u poljoprivredi. Klimatske promene predstavljaju značajne rizike za poljoprivredu, uključujući nepredvidive vremenske prilike, povećan broj štetočina i bolesti, i promenjivu dostupnost vode. Prilagođavanje ovim izazovima nije samo korisno, već i neophodno za preživljavanje i održivost poljoprivrede u regionu. Fokus EU4Green u ovoj oblasti je podrška strateškim pristupima za jačanje otpornosti poljoprivrednih sistema na Zapadnom Balkanu, s jedne strane, i unapređenje saveta o održivoj upotrebi i skladištenju vode u poljoprivredi, s druge strane. Što se tiče prvog aspekta, pristupi i polazne tačke za analizu stanja prilagođavanja klimatskim promenama u poljoprivredi predstavljeni su od strane Regionalne radne grupe za ruralni razvoj (SWG) u jugoistočnoj Evropi. Što se tiče drugog aspekta, učesnici radionice su diskutovali o merama i nacrtu upitnika o održivoj upotrebi i skladištenju vode u poljoprivredi za poljoprivredne savetodavne službe i izazovima poljoprivrede usled klimatskih promena.

Sesije za razmenu iskustava tokom oba dana omogućile su fokusirane diskusije o uspostavljanju regionalnog pristupa za Zapadni Balkan, uzimajući u obzir nacionalne okolnosti i jačanje saradnje među različitim nivoima upravljanja.

Pretvaranje izazova u prilike

Održivi prehrambeni sistemi i ruralna područja su glavna tema Zelene Agende za Zapadni Balkan. Ovaj sveobuhvatni plan teži postizanju ekološke održivosti i socio-ekonomske transformacije.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u tranziciji prema zelenim, modernim, resursno efikasnim i otpornim na ekološke pretnje ekonomijama. Finansira ga Evropska unija i Austrijska Vlada, a projekat sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i delegacijama EU na Zapadnom Balkanu, težeći održivoj i prosperitetnoj budućnosti za region.

Korisni linkovi:

Context – Agriculture – Eurostat (europa.eu)

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe — European Environment Agency (europa.eu)