VIJESTI

Monitoring i prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivredi

Copyright: Irida Haxhi

EU4Green radionica o agro-ekološkim indikatorima i održivom korištenju vode u poljoprivredi 20. i 21. septembra u Tirani

Poljoprivredne prakse imaju direktne i indirektne efekte na zemljište, klimu i zrak, biodiverzitet i vodu. Akcioni plan za implementaciju Zelene agende za Zapadni Balkan ističe, između ostalog, potrebu da se uspostave osnove koje ilustriraju odnose između poljoprivrede i životne sredine izgrađene na čvrstim podacima i dokazima.

Monitoring kroz agro-ekološke indikatore pomaže da se pokaže napredak i razvoj politike u ovom stubu Zelene agende. EU4Green naglašava važnost agro-ekoloških indikatora (AEI) i podržava korisnike istražujući načine za popunjavanje nedostataka u podacima, razvijajući metodološka poboljšanja, proksi indikatore, kao i jačanje umrežavanja i izgradnju institucionalnih kapaciteta kako bi se poboljšala situacija sa podacima.

Na EU4Green radionici u Tirani predstavnici ministarstava poljoprivrede Zapadnog Balkana i drugih poljoprivrednih i ekoloških institucija okupili su se kako bi razgovarali o mogućim i neophodnim razvojima i poboljšanjima AEI, kako bi se bolje pratio napredak i napori u implementaciji Zelene agende, ali i da bi služili drugim agro-ekološkim političkim svrhama, kao što je evaluacija programa ruralnog razvoja (IPARD programi) u regionu Zapadnog Balkana.

Mjere održivog korišćenja i skladištenja vode

Druga ključna tema projekta EU4Green i radionice u Tirani je prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivredi. Klimatske promjene predstavljaju značajne rizike za poljoprivredu, uključujući nepredvidive vremenske prilike, povećan broj štetočina i bolesti, i promjenu dostupnosti vode. Prilagođavanje ovim izazovima nije samo korisno već je od suštinskog značaja za opstanak i održivost poljoprivrede u regionu. Fokus EU4Green-a u ovoj oblasti je podrška strateškim pristupima za jačanje otpornosti poljoprivrednih sistema na Zapadnom Balkanu s jedne strane i unapređenje savjetovanja o održivom korištenju i mjerama skladištenja vode u poljoprivredi, s druge strane. Baveći se prvom stavkom, pristupi i početne tačke za Statusnu analizu za Prilagođavanje klimatskim promjenama u poljoprivredi predstavila je Stalna radna grupa za regionalni ruralni razvoj u Jugoistočnoj Evropi. Što se tiče druge stavke, učesnici radionice su razgovarali o mjerama i nacrtu upitnika za održivo korištenje/skladištenje vode u poljoprivredi za poljoprivredne savjetodavne usluge i izazove poljoprivrede uslijed klimatskih promjena.

OD IZAZOVA DO PRILIKA

Zelena agenda je sveobuhvatan plan koji teži postizanju ekološke održivosti i društveno-ekonomske transformacije. Uključuje prelazak na nisko-ugljeničku ekonomiju, promociju obnovljive energije, održivu poljoprivredu i očuvanje biološke raznolikosti. Također se ističe društvena pravda, inkluzivnost i održivi obrasci potrošnje kako bi se izgradio otporan i pravedan budući razvoj za sve.

Projekat EU4Green podržava Zapadni Balkan u njegovom prelasku prema modernim, resursno efikasnim i konkurentnim ekonomijama. Finansira ga Evropska unija i austrijska vlada, a EU4Green podržava Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo*, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Srbiju u zelenom razvoju njihovih ekonomija u konsultaciji sa svim relevantnim partnerima, te u poboljšanju praćenja i izvještavanja. Projekt sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine Austrije u saradnji sa vladama, institucijama i EU delegacijama na Zapadnom Balkanu, te teži ka održivoj i prosperitetnoj budućnosti za region.

Korisni linkovi:

Context – Agriculture – Eurostat (europa.eu)

Climate change adaptation in the agriculture sector in Europe — European Environment Agency (europa.eu)