VESTI

Istraživanje kapaciteta laboratorija za zaštitu životne sredine na Zapadnom Balkanu

Copyright: Mak Kapetanovic

Posvećenost Evropske unije podsticanju održivosti životne sredine proteže se izvan njenih granica, obuhvatajući region Zapadnog Balkana. U okviru radnog paketa EU4Green-a koji se fokusira na “Status laboratorija za životnu sredinu na Zapadnom Balkanu (WB) i njihove kapacitete”, informativan izveštaj osvetljava pejzaž laboratorija za životnu sredinu.

Stoga je EU4Green organizovao dvodnevnu radionicu koja je okupila 23 laboratorije za životnu sredinu i 51 učesnika, označivši značajan zajednički napor. Osnovni cilj bio je sveobuhvatno razumevanje trenutnog pejzaža laboratorija specijalizovanih za analizu organskih i neorganskih zagađivača u vazduhu, otpadu, vodi i uzorcima zemljišta u ekonomijama WB6.

Radionica je poslužila kao platforma za razmenu saznanja, identifikaciju sinergija i zajedničko istraživanje budućih interesa i zahteva. Istakla je postojeće kapacitete laboratorija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, istovremeno ukazujući na oblasti za poboljšanje i unapređenje veština.

Ključni nalazi

• Albanija: Kapaciteti postoje, uz pozive za proširenje repertoara i poboljšanje veština.
• Bosna i Hercegovina: Slično Albaniji, zahtevi se fokusiraju na analizu zemljišta i vode, što zahteva poboljšanje veština i sposobnosti.
• Kosovo*: Kapaciteti su prisutni, ali zahtevaju unapređenje u analizi vazduha, zemljišta i vode.
• Severna Makedonija: Kapaciteti su dostupni, ali zahtevaju unapređenje veština i proširenje, posebno u analizi vazduha, zemljišta, vode i otpada.
• Crna Gora: Kapaciteti postoje, sa naglaskom na poboljšanje veština u analizi zemljišta i vode.
• Srbija: Kao i u drugim ekonomijama, zahtevi uključuju unapređenje veština i proširenje mogućnosti u različitim tematskim oblastima.
Učinjeni su napori i izvan radionice da se integrišu dodatni podaci iz drugih laboratorija, što je rezultiralo detaljnim informacijama o 29 laboratorija iz WB6 regiona. Ove laboratorije, koje predstavljaju javne, univerzitetske i privatne institucije, igraju ključnu ulogu u monitoringu i analizi životne sredine.

Buduće inicijative:

Rezultati radionice služe kao osnova za buduće poduhvate, obzirom da nisu samo identifikovali trenutne snage i slabosti, već su istakle saradničko učenje i inicijative za izgradnju kapaciteta. Istražene su mogućnosti obuke za 2024. godinu, koje će adresirati identifikovane nedostatke i poboljšati ukupne sposobnosti ekoloških laboratorija u regionu.

Obzirom na veliki interes učesnika za dalja poboljšanja u a) pripremi uzoraka, b) analizama upotrebom specifične opreme i metoda i c) istraživanju potencijalne saradnje u obukama između laboratorija, dogovoreno je da se obuka za neorganske supstance provodi na TENUIS laboratoriji u Albaniji, dok bi obuka za organske supstance bila ponuđena u CETI (Centru za ekotoksikološka istraživanja Podgorica) u Crnoj Gori, oba tokom 2024. godine.

Na kraju, ovaj izveštaj ističe kolektivne akcije i saradnju kao ključne u suočavanju sa izazovima životne sredine na Zapadnom Balkanu. Iskorišćavanjem postojećih kapaciteta i podsticanjem saradnje, region može napredovati ka održivijoj budućnosti.