VIJESTI

ISTRAŽIVANJE KAPACITETA LABORATORIJA ZA ŽIVOTNU SREDINU NA ZAPADNOM BALKANU

Copyright: Mak Kapetanovic

Evropska unija posvećena je unapređenju ekološke održivosti i izvan svojih granica, obuhvatajući region Zapadnog Balkana. U okviru radnog paketa EU4Green-a koji se fokusira na ‘Status laboratorija za životnu sredinu na Zapadnom Balkanu i njihove kapacitete’, objavljen je informativni izvještaj o laboratorijama za životnu sredinu.

Stoga je EU4Green organizovao dvodnevnu radionicu na kojoj su se okupili 23 laboratorija za životnu sredinu i 51 učesnik, označivši značajan zajednički napor. Osnovni cilj bio je sveobuhvatno razumijevanje trenutnog stanja laboratorija specijalizovanih za organske i anorganske kontaminante u uzorcima vazduha, otpada, vode i tla unutar ekonomija Zapadnog Balkana.

Radionica je poslužila kao platforma za razmjenu saznanja, identifikaciju sinergija i zajedničko istraživanje budućih interesa i zahtjeva. Istaknute su postojeće kapacitete laboratorija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Sjevernoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, ali i područja za poboljšanje i unapređenje vještina.

Ključni nalazi

Albanija: Postoje kapaciteti za analizu organskih i anorganskih kontaminanata, s potrebama za proširenje i poboljšanje vještina u različitim tematskim oblastima.

Bosna i Hercegovina: Slično Albaniji, postoje kapaciteti, s posebnim zahtjevima u analizi tla i vode, koji zahtijevaju proširenje vještina i mogućnosti.

Kosovo*: Kapaciteti su prisutni, ali i dalje postoje zahtjevi za poboljšanjem vještina i proširenjem, posebno u analizi vazduha, tla/otpadnih muljeva i vode.

Sjeverna Makedonija: Kapaciteti za analizu kontaminanata su dostupni, ali postoji potreba za unapređenjem vještina i proširenjem, posebno u analizi vazduha, tla, vode i otpada.

Crna Gora: Kapaciteti postoje, s fokusom na poboljšanje vještina i proširenje mogućnosti u analizi tla i vode.

Srbija: Slično drugim ekonomijama, kapaciteti su dostupni, ali postoji potreba za unapređenjem vještina i proširenjem mogućnosti u različitim tematskim oblastima.

Napori su uloženi i izvan radionice kako bi se integrisali dodatni doprinosi drugih laboratorija, rezultirajući detaljnim informacijama o 29 laboratorija iz regiona. Ovi laboratoriji, koji predstavljaju javne, univerzitetske i privatne institucije, igraju ključnu ulogu u praćenju i analizi životne sredine.

Pogled u budućnost:

Rezultati radionice pružaju čvrstu osnovu za buduće poduhvate. Identifikovani su ne samo trenutni snažni i slabi aspekti, već je i otvoren put za zajedničko učenje i inicijative za izgradnju kapaciteta. Istražene su mogućnosti obuke za 2024. godinu, s ciljem da se adresiraju identifikovane praznine i unaprijede opšti kapaciteti laboratorija za životnu sredinu u regionu.

S obzirom na veliki interes učesnika za daljnje poboljšanje a) pripreme uzoraka, b) analize korištenjem specifične opreme i metoda i c) istraživanje potencijalne saradnje među laboratorijima u obuci, dogovoreno je da će se obuka za anorganske supstance održati u laboratoriju TENUIS u Albaniji, dok će se obuka za organske supstance ponuditi u CETI (Centar za ekotoksiološka istraživanja Podgorica) u Crnoj Gori, obje tokom 2024. godine.

Zaključno, ovaj izvještaj ističe važnost kolektivnog djelovanja u rješavanju ekoloških izazova. Korištenjem postojećih kapaciteta, adresiranjem praznina i podsticanjem saradnje, Zapadni Balkan može napraviti značajan korak ka održivijoj budućnosti.

Izvještaj je dostupan na zahtjev putem komunikacijskih službenika, kontakt informacije možete pronaći ovdje.