VESTI

Saradnja unapređuje Ekološku strategiju Kosova* za sledeću deceniju

Copyright: Umweltbundesamt

Datum: 9. novembar 2023.

Kosovo* aktivno radi na „Strategiji za zaštitu životne sredine i održivi razvoj 2022. – 2031.“ Projekat EU4Green igra važnu ulogu u finalizaciji ovog dokumenta osiguravajući da se strategija Kosova* usklađuje sa širim ciljevima Zelene agende i Evropskog zelenog sporazuma. Osim toga, stručnjaci EU4Green sprovešće temeljnu analizu nacrta strategije kako bi se izmerila njena usklađenost sa evropskim direktivama o zaštiti životne sredine, procenili finansijski zahtevi potrebni za sprovođenje strategije u narednih deset godina i unapredili strategija i odgovarajući Akcioni plan sa konkretnim merama koje su zakazane za sprovođenje u narednom trogodišnjem periodu.

Međunarodni stručnjak zajedno sa predstavnikom projekta EU4Green radi zajedno sa Radnom grupom koju je odredilo Ministarstvo zaštite životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova kako bi pokrenuli ove inicijative. Ova saradnja naglašava posvećenost zajedničkim ciljevima u oblasti životne sredine i međunarodnim standardima.

Prva radionica, koja označava početak ove saradnje, održana je 9. novembra 2023. godine u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture. To je bio ključni sastanak gde su učesnici razmatrali početna saznanja o nacrtu strategije, baveći se identifikovanim nedostacima usklađenosti sa strategijama EU, Zelene agende za Zapadni Balkan i nacionalnim strategijama Kosova.

Dok Kosovo* nastavlja da usavršava svoju mapu puta za životnu sredinu i održivi razvoj, podrška EU4Green-a osigurava da strategija bude ambiciozna i ostvariva, postavljajući održiv kurs za budućnost zemlje.

Važni linkovi:

https://www.mit-ks.net/

https://www.ammk-rks.net/

https://www.umweltbundesamt.at/