LAJME

Progres frymëzues: Fushata #ItCanBeDone tregon arritjet në miratimin e Axhendës së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor

Copyright: Irida Haxhi

Në angazhimin tonë të vazhdueshëm për të avancuar qëndrueshmërinë dhe kujdesin mjedisor në Ballkanin Perëndimor, ne kemi nisur fushatën #ItCanBeDone.

Kjo nismë synon të nxjerrë në pah histori suksesi nga ekonomi të ndryshme brenda rajonit, duke shfaqur arritje të prekshme në miratimin e Axhendës së Gjelbër. Duke ndarë këta shembuj progresi, ne kërkojmë të frymëzojmë dhe motivojmë qeveritë, shoqërinë civile dhe qytetarët që të ndjekin nisma të ngjashme dhe të nxisin ndryshime pozitive.

Shfaqja e historive të suksesit:

Fushata #ItCanBeDone shërben si një platformë për të shfaqur iniciativat dhe risitë e suksesshme në qëndrueshmërinë mjedisore në të gjithë Ballkanin Perëndimor. Nëpërmjet një sërë historish të kuruara suksesi, ne synojmë të demonstrojmë se përparimi është jo vetëm i mundur, por edhe i arritshëm përmes përkushtimit, bashkëpunimit dhe mendimit inovativ. Duke theksuar iniciativat e suksesshme të marra nga projektet e Bashkimit Evropian, Shoqëria Civile, Sektori Privat apo Qeveritë, ne synojmë të frymëzojmë ekonomitë e tjera brenda rajonit për të imituar këto suksese.

Nxitja e bashkëpunimit dhe të mësuarit:

Një nga objektivat kryesore të fushatës #ItCanBeDone është të nxisë bashkëpunimin dhe shkëmbimin e njohurive midis ekonomive brenda Ballkanit Perëndimor. Duke shfaqur strategji dhe iniciativa të suksesshme, ne ofrojmë një mundësi për qeveritë që të mësojnë nga përvojat e njëra-tjetrës dhe të përshtatin praktikat më të mira në kontekstet e tyre. Nëpërmjet këtij shkëmbimi idesh dhe ekspertize, ne mund të përshpejtojmë përparimin drejt qëllimeve të përbashkëta mjedisore dhe të nxisim veprimin kolektiv në të gjithë rajonin.

Duke demonstruar se progresi është i arritshëm, ne kërkojmë të frymëzojmë qeveritë që t’i japin përparësi nismave të gjelbra dhe të investojnë në praktika të qëndrueshme. Për më tepër, duke angazhuar qytetarët dhe duke rritur ndërgjegjësimin për projektet e suksesshme mjedisore, ne synojmë të ushqejmë ndjenjën e pronësisë dhe përgjegjësisë ndaj përpjekjeve për ruajtjen e mjedisit. Nëpërmjet bashkëpunimit të vazhdueshëm, ndarjes së njohurive dhe veprimit kolektiv, ne mund të ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme për të gjithë qytetarët e rajonit.

Fushata #ItCanBeDone përfaqëson një mundësi të rëndësishme për të festuar arritjet, për të frymëzuar progresin dhe për të nxitur veprime kolektive drejt miratimit të Axhendës së Gjelbër në Ballkanin Perëndimor. Duke shfaqur histori suksesi dhe duke nxitur bashkëpunimin, ne synojmë të demonstrojmë se ndryshimet pozitive janë të mundshme dhe të fuqizojmë qeveritë, shoqërinë civile dhe qytetarët që të ndërmarrin veprime drejt një të ardhmeje më të qëndrueshme.