NGJARJE

Datën e ngjarjes: Sht 20, 2023

SEMINARI RAJONAL I TREGUESVE AGRO-MJEDISOR DHE MONITORIMI

Datën e ngjarjes: Sht 21, 2023

Workshop EU4Green: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi: Mbështet qasjet strategjike dhe masat parandaluese për përdorim të qëndrueshëm të ujit.

Datën e ngjarjes: Tet 4, 2023

Edukimi dhe zhvillimi i aftësive të gjelbra përmes moduleve të mikrokredencialeve

Workshopi Rajonal mblodhi së bashku palët kryesore të sistemit arsimor për të identifikuar nevojat në trajnime dhe arsim si dhe për të specifikuar fushat tematike për zhvillimin e aftësive të gjelbra dhe ngritjen e kapaciteteve në rajon.

Datën e ngjarjes: Tet 10-11, 2023

Workshop: Laboratori Kombëtar i Referencës

Për të mbështetur zbatimin e Laboratorëve Kombëtarë të Referencës (NRL) në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, një seminar rajonal dy-ditor u zhvillua në Podgoricë, Mal të Zi, më 10 dhe 11 tetor 2023.

Datën e ngjarjes: Nën 12, 2023 - Sht 13, 2023

Zbatimi i Direktivave të Nitritit

Objektivat kryesore të seminarit ishin zhvillimi i pikave fillestare për një bashkëpunim të vazhdueshëm me përfituesit dhe për të kuptuar më mirë për progresin rajonal, sfidat dhe mundësitë, duke ndihmuar gjithashtu në krijimin e lidhjeve më të mira dhe komunikimin me Ballkanin Perëndimor.