VIJESTI

Saradnja između Austrije i Srbije na očuvanju Dunava

Copyright: Nenad Mihailović

Saradnja dunavskih zemalja je ključna za očuvanje rijeke Dunav, koja ima ogroman potencijal za održivi rast i razvoj. Javna diskusija održana povodom Dana Dunava u Novom Sadu okupila je stručnjake iz Austrije i Srbije, koji su govorili o očuvanju Dunava i uspostavljanju bolje saradnje među zemljama kroz koje protječe ova druga najduža rijeka u Evropi.

Ove godine, Austrija predsjedava EU Strategijom za dunavski region, oblikujući mogućnosti za stvaranje prosperiteta, otpornosti i sigurnosti u ovom regionu, koji uključuje deset zemalja i preko 80 miliona ljudi.

Događaju je prisustvovao austrijski ambasador, Christian Ebner. „Austrija i Srbija su – kao što svi znamo – geografski povezane Dunavom. Obje zemlje su aktivni dijelovi Dunavske strategije, a grad Novi Sad je savršen primjer ove povezanosti“, rekao je ambasador tokom proslave Dana Dunava.

Učesnici diskusije uključivali su: Lauru Hohoff, voditeljicu projekta EU4Green u Austrijskoj agenciji za životnu sredinu, Konrada Staniju, šefa odjela u Austrijskom ministarstvu poljoprivrede i stručnjaka za Austrijsko predsjedavanje EU Strategijom za dunavski region, Daniela Martineka, naučnog istraživača na Institutu za dunavski region i Srednju Europu i dr. Draganu Tomašević Pilipović, profesoricu na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Diskusiju je moderirala Majda Adlešić, zelena poduzetnica i novinarka Eko Lista iz Novog Sada.

Projekat EU4Green podržava region Zapadnog Balkana u sprovođenju Zelene agende, a u Srbiji se fokusira na smanjenje zagađenja vode kroz razne praktične obuke za operatere urbanih postrojenja za tretman otpadnih voda, usklađivanje pravnih propisa i prenošenje iskustava iz Austrije.

„Podržavajući Srbiju u oblasti tretmana urbanih otpadnih voda, zajednički doprinosimo očuvanju rijeke Dunav, koja nas povezuje i održava mnoge ekosistemske funkcije. Važno je za nas da spriječimo i smanjimo sve što zagađuje ovu prelijepu rijeku. To svakako uključuje Direktivu o nitratima, koja ima za cilj smanjenje zagađenja vode uzrokovanog ili izazvanog nitratima iz poljoprivrednih izvora i koje ugrožava kvalitet vode“, rekla je Laura Hohoff iz Austrijske agencije za životnu sredinu i voditeljica projekta EU4Green.

Tokom diskusije, panelisti su naglasili važnost zajedničkog djelovanja za očuvanje ekosistema Dunava, koji je vitalan za biodiverzitet i ekonomski razvoj regiona. Razgovarano je o raznim aspektima zaštite okoliša, uključujući inovativne pristupe upravljanju vodama, edukaciju i izgradnju kapaciteta, kao i međusektorsku saradnju.

Poseban naglasak stavljen je na saradnju između Austrije i Srbije i razmjenu iskustava, kao i primjenu naučenih lekcija u ekološkim praksama. Panelisti su takođe istakli potrebu podizanja javne svijesti o važnosti očuvanja Dunava i jačanja povezivanja svih zainteresovanih strana, od lokalnih zajednica do međunarodnih organizacija, kako bi se postigli zajednički ciljevi unutar EU Strategije za dunavski region.

Panel diskusiju su organizirali Austrijski kulturni forum, EU Info Point Novi Sad i projekat EU4Green, a domaćin je bila Kulturna stanica Svilara u Novom Sadu.