SMANJENJE ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA

Copyright: iStockphoto.com-melhi_

Zapadni Balkan usmerava svoje napore u aspekt Zelene agende koji je vrlo blizak svima: smanjenje zagađenja tla. Ova inicijativa je u skladu sa Strategijom EU o zemljištu za 2030. godinu i označava posvećenost projekta da se prioritet stavi na kvalitet zemljišta, negovanje zdravije životne sredine i zdravijeg društva.

Primarni ciljevi ove inicijative su ambiciozni, ali i ostvarivi: identifikacija difuznog zagađenja zemljišta i kontaminiranih lokacija, stvaranje inventara i registra ovih lokacija, kao i sanacija onih koji predstavljaju značajan rizik po ljudsko zdravlje i životnu sredinu.

Krajnja vizija je da do 2050. sva tla na Zapadnom Balkanu budu u „dobrom stanju“, što je cilj koji je u skladu sa Zakonom o zdravlju zemljišta EU koji je usvojen 2023. godine.

 

Ova inicijativa je podržana sa tri ključna radna paketa. Jedan je uspostavljanje monitoringa difuznog zagađenja zemljišta, kako bi se ojačali kapaciteti za praćenje kvaliteta zemljišta na Zapadnom Balkanu i poboljšalo razumevanje oblasti koje zahtevaju zaštitu zemljišta od difuznog zagađenja i degradacije.

Pored toga, kreiraće se inventar identifikovanih, kontaminiranih lokacija i ključnih aktivnosti zagađivanja zemljišta. EU4Green će postaviti temelje za procenu, određivanje prioriteta i sanaciju ovih lokacija. Ovaj radni paket je ključan za unapređenje razmene znanja i identifikovanje najboljih praksi za ublažavanje zagađenja zemljišta.

Uvođenjem usklađenih laboratorijskih objekata i kapaciteta, EU4Green naglašava važnost posedovanja pouzdanih podataka u svim ekološkim medijima. Usklađivanjem metoda, kontrolom kvaliteta i koordinacijom laboratorijskih objekata u šest ekonomija, ova akcija će pripremiti teren za uspešnu implementaciju Zelene agende.

Johannes Compaan

Copyright: Johannes Compaan

PROČITAJ VIŠE

Umweltbundesamt

08. 11. 2023.

VESTI

Rešavanje Zagađenja Zemljišta na Zapadnom Balkanu za Održivu Budućnost

Prema smernicama Zelene agende za Zapadni Balkan, borba protiv degradacije zemljišta i obnova degradiranog zemljišta trebalo bi da uključuje održivu proizvodnju hrane, očuvanje ekosistema i obnavljanje zemljišta.

iStockphoto.com - Johannes Compaan

06. 11. 2023.

DOGAĐAJI

Implementacija Nitratnih direktiva

Glavni ciljevi radionice bili su razviti polazne tačke za kontinuiranu saradnju s korisnicima i bolje razumevanje regionalnog napretka, izazova i prilika, te dodatno pomoći u uspostavljanju boljih veza za umrežavanje i komunikaciju s Zapadnim Balkanom.

17. 10. 2023.

VESTI

Međunarodna radionica fokusirana na zagađenje zemljišta i strategije monitoringa

Posvećen rešavanju zagađenja zemljišta i strategijama praćenja, međunarodna radionica održana u Tirani, Albaniji, okupila je stručnjake i zainteresovane strane iz cele Evrope i Zapadnog Balkana.

Zoe-Fotolia.com_PSC

09. 05. 2023.

VESTI

EU4GREEN: ULAZAK U SLEDEĆU FAZU

U ponedeljak, 8. maja 2023. godine, Odbor za vođenje projekta se virtuelno sastao kako bi EU4Green ušao u novu fazu i krenuo prema implementaciji aktivnosti u šest ekonomija Zapadnog Balkana.

Chinnapong - Fotolia.com

17. 06. 2022.

VESTI

EU4GREEN: POČETAK PROJEKTA ZA ZAPADNI BALKAN

Dana 17. juna, Umweltbundesamt, Agencija za životnu sredinu Austrije, službeno je pokrenula projekat EU4Green hibridnim događajem u Crnoj Gori.