NGJARJE

Workshop: Laboratori Kombëtar i Referencës

Copyright: Mak Kapetanovic

Workshop: Laboratori Kombëtar i Referencës

Tema: Ndotja e ajrit

Ku: Mali i Zi (Podgoricë)

Kur: 10 – 11 tetor 2023

Për të mbështetur zbatimin e Laboratorëve Kombëtarë të Referencës (NRL) në gjashtë ekonomitë e Ballkanit Perëndimor, një seminar rajonal dy-ditor u zhvillua në Podgoricë, Mal të Zi, më 10 dhe 11 tetor 2023.

Kërkesat e përgjithshme për NRL-të u prezantuan nga ekspertë të ndryshëm dhe pjesëmarrësit vizituan NRL të Malit të Zi në CETI (Centar za ekotoksikološka ispitivanja).