NGJARJE

Zbatimi i Direktivave të Nitritit

Copyright:

Workshop: Zbatimi i Direktivave të Nitritit

Tema: Ndotja e tokës

Ku: Mali i Zi (Podgoricë)

Kur: 12 – 13 shtator 2023

Objektivat kryesore të seminarit ishin zhvillimi i pikave fillestare për një bashkëpunim të vazhdueshëm me përfituesit dhe për të kuptuar më mirë për progresin rajonal, sfidat dhe mundësitë, duke ndihmuar gjithashtu në krijimin e lidhjeve më të mira dhe komunikimin me Ballkanin Perëndimor.