NGJARJE

Workshop EU4Green: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi: Mbështet qasjet strategjike dhe masat parandaluese për përdorim të qëndrueshëm të ujit.

Copyright: Irida Haxhi

Workshop EU4Green: Përshtatja ndaj Ndryshimeve Klimatike në Bujqësi: Mbështet qasjet strategjike dhe masat parandaluese për përdorim të qëndrueshëm të ujit.

Tema: Bujqësia e Qëndrueshme.

Kur: 21 shtator 2023.

Ku: Workshop Rajonal në Tiranë.