NGJARJE

SEMINARI RAJONAL I TREGUESVE AGRO-MJEDISOR DHE MONITORIMI

Copyright: Irida Haxhi

Seminari rajonal i Treguesve Agro-Mjedisor dhe Monitorimi

Tema: Bujqësia e Qëndrueshme

Kur: 20 Shtator 2023.

Ku: Workshop Rajonal në Tiranë