LAJME

Nxënësit e klasës së parë mësojnë si të kompostojnë për të reduktuar mbetjet

Copyright: Simonida Vukadinovic

Gjatë Javës së Gjelbër Evropiane, nxënësit e klasës së parë nga shkolla fillore Žarko Zrenjanin në Novi Sad përveshën mëngët dhe mësuan se si të kompostojnë. Nxënësit zotëruan aftësitë e kthimit të mbetjeve organike dhe të biodegradueshme në kompost pjellor për bimët në oborrin e shkollës.

Prindërit u bashkuan, duke vëzhguar dhe mësuar përkrah fëmijëve të tyre. Kjo qasje e dyfishtë i lejoi anëtarët e rinj dhe më të vjetër të komunitetit të adoptonin parimet e të jetuarit në harmoni me natyrën.

Kompostimi jo vetëm që pasuron tokën me lëndë ushqyese thelbësore, por gjithashtu redukton mbeturinat, mbështet ekonominë rrethore, promovon një mënyrë jetese të qëndrueshme dhe ofron shumë përfitime të tjera, siç shpjegohet nga Majda Adlešić, një sipërmarrëse e gjelbër dhe gazetare, gjatë seminarit. Këto punëtori frymëzojnë të gjithë brezat që të bëhen kujdestarë të përgjegjshëm të mjedisit dhe të ndërmarrin veprime për të ruajtur planetin tonë.

Kopshti i shkollës, i cili tashmë i shërben nismave të ndryshme të gjelbërimit, është kthyer në një klasë të gjelbër ku eksplorohen ndikimet themelore të kompostimit. Ky është një shembull i shkëlqyer se si institucionet arsimore mund të udhëheqin tranzicionin e gjelbër të shoqërisë.

Workshop-i u organizua në bashkëpunim me projektin EU4Green, konceptin EkoPogon dhe pikën informative të BE-së në Novi Sad.

Ky workshop në shkollën fillore Žarko Zrenjanin tregoi se si edukimi mjedisor mund të ketë një ndikim pozitiv. Ajo mbolli farat e qëndrueshmërisë mes fëmijëve dhe familjeve të tyre, duke premtuar një të ardhme më të gjelbër për këtë komunitet.