NGJARJE

Edukimi dhe zhvillimi i aftësive të gjelbra përmes moduleve të mikrokredencialeve

Copyright: Mak Kapetanovic

Edukimi dhe zhvillimi i aftësive të gjelbra përmes moduleve të mikrokredencialeve

Workshopi Rajonal mblodhi së bashku palët kryesore të sistemit arsimor nga ministritë e arsimit, agjencitë e sigurimit të cilësisë, arsimtarët, bizneset e trajnimit, OJQ-të etj., për të identifikuar nevojat në trajnime dhe arsim si dhe për të specifikuar fushat tematike për zhvillimin e aftësive të gjelbra dhe ngritjen e kapaciteteve në rajon.