LAJME

Bashkëpunimi ndërmjet Austrisë dhe Serbisë për ruajtjen e Danubit

Copyright: Nenad Mihailović

Bashkëpunimi i vendeve të Danubit është thelbësor për ruajtjen e lumit Danub, i cili ka një potencial të madh për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm. Një diskutim publik i mbajtur me rastin e Ditës së Danubit në Novi Sad mblodhi së bashku ekspertë nga Austria dhe Serbia, të cilët folën për ruajtjen e Danubit dhe vendosjen e një bashkëpunimi më të mirë mes vendeve nëpër të cilat rrjedh ky lumë i dytë më i gjatë në Evropë.

Këtë vit, Austria kryeson Strategjinë e BE-së për Rajonin e Danubit, duke krijuar mundësi për krijimin e prosperitetit, elasticitetit dhe sigurisë në këtë rajon, i cili përfshin dhjetë vende dhe mbi 80 milionë njerëz.

Në këtë aktivitet mori pjesë ambasadori austriak, Christian Ebner. “Austria dhe Serbia janë – siç e dimë të gjithë – të lidhura gjeografikisht nga Danubi. Të dy vendet janë pjesë aktive e Strategjisë së Danubit dhe qyteti i Novi Sadit është një shembull i përsosur i kësaj lidhjeje”, tha ambasadori gjatë kremtimit të Ditës së Danubit.

Pjesëmarrësit në diskutim ishin: Laura Hohoff, udhëheqëse e projektit EU4Green në Agjencinë Austriake të Mjedisit; Konrad Stania, shef i departamentit në Ministrinë austriake të Bujqësisë dhe ekspert për Presidencën Austriake të Strategjisë së BE-së për Rajonin e Danubit; Daniel Martinek, studiues shkencor në Institutin për Rajonin e Danubit dhe Evropën Qendrore; Dragana Tomašević Pilipovic, profesoreshë në Fakultetin e Shkencave në Novi Sad. Diskutimi u moderua nga Majda Adlešić, një sipërmarrëse e gjelbër dhe gazetare nga Novi Sadi.

Projekti EU4Green mbështet rajonin e Ballkanit Perëndimor në zbatimin e Axhendës së Gjelbër, dhe në Serbi, ai fokusohet në reduktimin e ndotjes së ujit përmes trajnimeve të ndryshme praktike për operatorët e impianteve të trajtimit të ujërave të zeza urbane, harmonizimit të rregulloreve ligjore dhe transferimit të përvojave nga Austria.

“Duke mbështetur Serbinë në fushën e trajtimit të ujërave të zeza urbane, ne po kontribuojmë së bashku në ruajtjen e lumit Danub, i cili na lidh dhe mban shumë funksione të ekosistemit. Për ne është e rëndësishme të parandalojmë dhe reduktojmë gjithçka që ndot këtë lumë të bukur. Kjo sigurisht përfshin Direktivën e Nitrateve, që synon të reduktojë ndotjen e ujit të shkaktuar ose të shkaktuar nga nitratet nga burimet bujqësore dhe që kërcënojnë cilësinë e ujit.” tha Laura Hohoff nga Agjencia Austriake e Mjedisit dhe drejtuesja e projektit EU4Green.

Gjatë diskutimit, panelistët theksuan rëndësinë e veprimit të përbashkët për ruajtjen e ekosistemit të Danubit, i cili është jetik për biodiversitetin dhe zhvillimin ekonomik të rajonit. U diskutuan aspekte të ndryshme të mbrojtjes së mjedisit, duke përfshirë qasjet novatore për menaxhimin e ujit, edukimin dhe ngritjen e kapaciteteve, si dhe bashkëpunimin ndërsektorial.

Vëmendje e veçantë iu kushtua bashkëpunimit ndërmjet Austrisë dhe Serbisë dhe shkëmbimit të përvojave, si dhe aplikimit të mësimeve të nxjerra në praktikat ekologjike. Panelistët theksuan gjithashtu nevojën për të rritur ndërgjegjësimin e publikut për rëndësinë e ruajtjes së Danubit dhe për të forcuar lidhjen e të gjitha palëve të interesuara, nga komunitetet lokale tek organizatat ndërkombëtare, për të arritur qëllimet e përbashkëta në kuadër të Strategjisë së BE-së për Rajonin e Danubit.

Diskutimi i panelit u organizua nga Forumi Kulturor Austriak, EU Info Point Novi Sad dhe projekti EU4Green, i organizuar nga Stacioni Kulturor Svilara në Novi Sad.