НАСТАНИ

Имплементација на Директивите за нитрати

Copyright:

Работилница: Имплементација на Директивите за нитрати

Тема: Намалување на загадувањето на почвата

Каде: Црна Гора (Подгорица)

Кога: 12-13 септември 2023 година

Главните цели на работилницата беа развивање појдовни точки за континуирана соработка со корисниците и подобро разбирање на регионалниот напредок, предизвици и можности, како и дополнителна помош за воспоставување подобри врски за вмрежување и комуникација со Западен Балкан.