НАСТАНИ

Датумот на настанот: Окт 4, 2023

Едукација и развој на зелени вештини преку микро-дипломски модули

Регионалната работилница одржана во Сараево, Босна и Херцеговина на 4 октомври

Датумот на настанот: Окт 10-11, 2023

Работилница: Национална референтна лабораторија

Со цел да се поддржи имплементацијата на Националните референтни лаборатории (НРЛ) во шест економии од Западен Балкан, се одржа регионална дводневна работилница во Подгорица, Црна Гора, на 10 и 11 октомври 2023 година.

Датумот на настанот: Ное 12, 2023 - Сеп 13, 2023

Имплементација на Директивите за нитрати

Главните цели на работилницата беа развивање појдовни точки за континуирана соработка со корисниците и подобро разбирање на регионалниот напредок

Датумот на настанот: Сеп 20, 2023

РАБОТИЛНИЦА: АДАПТАЦИЈА НА КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

Работилница за агроеколошки индикатори и мониторинг

Датумот на настанот: Сеп 21, 2023

Работилница EU4Green: Адаптација на климатските промени во земјоделството

Адаптација на климатските промени во земјоделството: поддршка на стратешки пристапи и превентивни мерки за одржливо користење на водата