ВЕСТИ

Соработка меѓу Австрија и Србија за зачувување на Дунав

Copyright: Nenad Mihailović

Соработката на дунавските земји е клучна за зачувување на реката Дунав, која претставува огромен потенцијал за одржлив раст и развој. Јавната дискусија, одржана по повод Денот на Дунав во Нови Сад, собра експерти од Австрија и Србија, кои зборуваа за зачувување на Дунав и за воспоставување подобра соработка меѓу земјите низ кои тече оваа втора најдолга река во Европа. .

Оваа година Австрија претседава со стратегијата на ЕУ за регионот на Дунав, која ги обликува можностите за создавање просперитет, издржливост и безбедност за овој регион кој вклучува десет земји и над 80 милиони луѓе.

На настанот присуствуваше и амбасадорот на Австрија, Кристијан Ебнер. „Австрија и Србија се – како што сите знаеме – географски поврзани со Дунав. Двете земји се активни делови на Дунавската стратегија, а градот Нови Сад е совршен пример за оваа поврзаност“, рече амбасадорот за време на одбележувањето на Денот на Дунав.

Во дискусијата учествуваа: лидерот на проектот EU4Green при Австриската агенција за заштита на животната средина, Лаура Хохоф; шеф на оддел во австриското Министерство за земјоделство, Конрад Станија; научен истражувач во Институтот за дунавскиот регион и централна Европа, Даниел Мартинек; и професор на Природно-математичкиот факултет во Нови Сад, д-р Драгана Томашевиќ Пилиповиќ. Модератор на дискусијата беше Мајда Адлешиќ, зелен претприемач и новинар од Нови Сад.

Проектот EU4Green го поддржува регионот на Западен Балкан во спроведувањето на Зелената агенда, а во Србија е фокусиран на намалување на загадувањето на водите преку различни практични обуки за операторите на пречистителни станици за урбани отпадни води, усогласување на законските регулативи и пренесување на искуство од Австрија.

„Со поддршка на Србија во областа на третман на урбаните отпадни води, ние заеднички придонесуваме за зачувување на реката Дунав, која не поврзува и одржува многу функции на екосистемот. За нас е важно да го спречиме и намалиме сето она што ја загадува оваа прекрасна река. Ова секако ја вклучува Директивата за нитрати, која има за цел да го намали загадувањето на водата предизвикано или предизвикано од нитрати од земјоделски извори и кои го загрозуваат квалитетот на водата“, рече Лаура Хохоф од Австриската агенција за заштита на животната средина и водач на проектот EU4Green.

За време на дискусијата, панелистите ја истакнаа важноста од заедничко дејствување со цел зачувување на екосистемот на Дунав, кој е од витално значење за биолошката разновидност и економскиот развој на регионот. Се разговараше за различни аспекти на заштитата на животната средина, вклучително и иновативни пристапи во управувањето со водите, образованието и градењето капацитети, како и меѓусекторската соработка.

Особено беше истакната соработката меѓу Австрија и Србија и размената на искуства, како и примената на научените лекции во рамките на еколошките практики. Панелистите ја истакнаа и потребата од зголемување на јавната свест за важноста од зачувување на Дунав, како и зајакнување на поврзаноста на сите заинтересирани страни, од локалните заедници до меѓународните организации, со цел да се постигнат заеднички цели во рамките на стратегијата на ЕУ за Дунавскиот регион.

Панел дискусијата беше организирана од Австрискиот културен форум, ЕУ инфо-точката Нови Сад и проектот EU4Green, а домаќин беше културната станица Свилара во Нови Сад.