НАСТАНИ

Работилница EU4Green: Адаптација на климатските промени во земјоделството

Copyright: Irida Haxhi

Работилница EU4Green: Прилагодување на климатските промени во земјоделството: поддршка на стратешки пристапи и превентивни мерки за одржливо користење на водата.

Тема: Одржливо земјоделство.

Датум: 21 септември 2023 година.

Место: Регионална работилница во Тирана.