НАСТАНИ

Работилница: Национална референтна лабораторија

Copyright: Mak Kapetanovic

Работилница: Национална референтна лабораторија

Тема: Намалување на загаденоста на воздухот

Каде: Црна Гора (Подгорица)

Кога: 10-11 октомври 2023 година

Со цел да се поддржи имплементацијата на Националните референтни лаборатории (НРЛ) во шест економии од Западен Балкан, се одржа регионална дводневна работилница во Подгорица, Црна Гора, на 10 и 11 октомври 2023 година. Општите барања за НРЛ беа презентирани од различни експерти , а учесниците го посетија NRL на Црна Гора во ЦЕТИ (Центар за екотоксиколошки испитувања).