ВЕСТИ

Првачињата учат како да компостираат за да го намалат отпадот

Copyright: Simonida Vukadinovic

За време на Европската зелена недела, учениците од прво одделение од ОУ Жарко Зрењанин од Нови Сад ги засукаа ракавите и научија како да компостираат. Учениците ги совладаа вештините за претворање на органскиот и био отпадот во плоден компост за растенијата од училишниот двор.

Родителите се вклучија, гледајќи и учејќи заедно со своите деца. Овој двоен пристап овозможи принципите на живеење во хармонија со природата да бидат усвоени и од помладите и од постарите членови на заедницата.

Компостирањето не само што ја збогатува почвата со неопходните нутритивни вредности, туку и го намалува отпадот, ја поддржува кружната економија, го поттикнува одржливиот начин на живот и обезбедува многу други придобивки, како што објасни Мајда Адлешиќ, зелена претприемачка и новинарка, за време на работилницата. Ваквите работилници ги инспирираат сите генерации да бидат одговорни чувари на животната средина и да преземат активности за зачувување на нашата планета.

Училишната градина, која веќе опслужува различни зелени иницијативи, стана зелена училница каде се истражуваат основните влијанија од компостирањето. Ова е одличен пример за тоа како образовните институции можат да бидат лидери во зелената транзиција на општеството.

Работилницата беше организирана во соработка со проектот EU4Green, концептот EkoPogon и EU Info Point Нови Сад.

Оваа работилница за компостирање во основното училиште „Жарко Зрењанин“ покажа како еколошкото образование може да има позитивно влијание. Таа го засади семето на одржливост кај децата и нивните семејства, ветувајќи позелена иднина за оваа заедница.