НАСТАНИ

Едукација и развој на зелени вештини преку микро-дипломски модули

Copyright: Mak Kapetanovic

Работилница: Едукација и развој на зелени вештини преку микро-дипломски модули

Тема: Зелено образование

Каде: Босна и Херцеговина (Сараево)

Кога: 4 октомври 2023 година

Регионалната работилница одржана во Сараево, Босна и Херцеговина на 4 октомври, ги собра клучните чинители во образованието од министерствата за образование, агенциите за обезбедување квалитет, образовните организации, организаторите на обука, невладините организации итн., со цел да се идентификуваат потребите за образование и обука и да се специфицираат тематски области.за развој на зелени вештини и градење капацитети во регионот.