DOGAĐAJI

Implementacija Nitratnih direktiva

Copyright:

Radionica: Implementacija Nitratnih direktiva

Tema: Smanjenje zagađenja zemljišta

Gdje: Crna Gora (Podgorica)

Kada: 12. – 13. septembar 2023.

Glavni ciljevi radionice bili su da se razviju polazne tačke za kontinuiranu saradnju s korisnicima i bolje razumijevanje regionalnog napretka, izazova i prilika, te da se dodatno pomogne uspostavljanje boljih veza za umrežavanje i komunikaciju s Zapadnim Balkanom.