DOGAĐAJI

Radionica: Nacionalna referentna laboratorija

Copyright: Mak Kapetanovic

Radionica: Nacionalna referentna laboratorija

Tema: Smanjenje zagađenja vazduha

Gdje: Crna Gora (Podgorica)

Kada: 10. – 11. oktobar 2023.

Kako bi podržala implementaciju Nacionalnih referentnih laboratorija (NRL) u šest ekonomija Zapadnog Balkana, regionalna dvodnevna radionica održana je u Podgorici, Crna Gora, 10. i 11. oktobra 2023. Opšti zahtjevi za NRL-ove predstavljeni su od strane različitih eksperata, a učesnici su posjetili NRL Crne Gore u CETI (Centar za ekotoksikološka ispitivanja).