DOGAĐAJI

Implementacija Nitratnih direktiva

Copyright:

Radionica: Implementacija Nitratnih direktiva

Tema: Smanjenje zagađenja tla

Gdje: Crna Gora (Podgorica)

Kada: 12. – 13. septembar 2023.

Glavni ciljevi radionice bili su razviti polazne tačke za kontinuiranu saradnju s korisnicima i bolje razumijevanje regionalnog napretka, izazova i prilika, te dodatno pomoći u uspostavljanju boljih veza za umrežavanje i komunikaciju s Zapadnim Balkanom.