DOGAĐAJI

RADIONICA: PRILAGOĐAVANJE KLIMATSKIM PROMJENAMA U POLJOPRIVREDI

Copyright: Irida Haxhi

Radionica o agro-ekološkim indikatorima i praćenju

Tema: Održiva poljoprivreda

Datum: 20. septembar 2023.

Mjesto: Regionalna radionica u Tirani